Apurahan saajat 2016

TOIMITTAJAT
Honkonen Juha, free (mm. Vihreä lanka)
Hirvonen Saara, JournalisHkone/Yle
HäHnen Jarno, toimitussihteeri, Karjalainen
Kallio Vappu, toimitussihteeri, Raahen Seutu ja Raahelainen
KeNunen Iita, free (mm. KulNuuriosuuskunta KomeeNa/MediakomeeNa, TalenHa, Lapsen Maailma)
Kuparinen Aija, free (mm. Aito Media, Sanoma, Alma Media) Kuusela Anni, toimiNaja, Turun Sanomat
Laine Erkki, valokuvaaja, free (mm. Ilta-Sanomat)
LehHnen Nina, toimiNaja, AamulehH
Leppänen Hanna-Maarit, erikoistoimiNaja, Mediatalo ESA
Louhivuori Anniina, kuviNaja-taiNaja-ulkoasusuunniNelija, Sunnuntaisuomalainen / Väli-Suomen Media
Malin Tuula, free (mm. Alma Media ja Yle)
MarSnen Manu, toimitussihteeri, JournalisH
Mäkelä Katriina, toimiNaja, IltalehH
Nissilä Maija-Leena, toimiNaja, OpeNaja-lehH Nykänen Katja, free (mm. Glorian Ruoka ja Viini) Rokka Jussi, free (mm. Helsingin Sanomat ja Olut-lehH) Saarimäki MariNa, AD, Alma Media
Sergejeff KirsH, free (mm. Eeva, KoHliesi, blogi: rantapallo.fi/mummomatkabloggaa) Sivonen Henna-Kaisa, tuoNaja, Helsingin Sanomat
Valjus KaH, free (mm. Kaleva)
Ypyä Reija, toimiNaja, ET-lehH
TOIMIHENKILÖT
Korhonen Sanna, arkistonhoitaja, Karjalainen
Laakso Laila, luotonvalvoja, Turun Sanomat
Lehtonen Sari, henkilöstöasiainhoitaja, Turun Sanomat
Moisio-Ryhänen Minna, järjestelmäasiantunHja, Alma Media
Pajunen MaS, järjestelmäpäällikkö, Alma Media
Peltonen Sanna, media-assistenS, Mediatalo ESA
Peltonen Tuulikki, ilmoituskonsulS, eläkkeellä, Keski-Häme
Rantanen Heidi, myynHneuvoNelija, Alma Media
Savolainen Tuija, myynHneuvoNelija, Alma Media
Toiviainen Niina, myynHneuvoNelija, Etelä-Suomen Media / Vantaan Sanomat Toivola Susanna, mediamyyjä, Etelä-Suomen Media / SanomalehH Keski-Uusimaa Uusitalo Arja, myynHneuvoNelija, Hämeen Sanomat